fotograf, podróżnik, pisarz, filozof, społecznik, artysta, politolog, animator kulturalny... czyli jak to mówią: człowiek renesansu


* POFILOZOFUJEMY?

Ja, Leszek Szczasny, dr filozofii, mgr filozofii oraz politologii UJ pozwolę sobie tutaj przedstawić propozycje filozofujących zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uważam, że budowanie zdrowego społeczeństwa to przede wszystkim rozwijanie świadomości (siebie, świata, problemów, niuansów otaczającej nas rzeczywistości). Tylko świadomy człowiek nie podda się manipulacjom. Filozofia od dawna ma charakter wyzwalający. Chciałbym pomóc jej nadal nieść ludziom radość. Daleki jestem bowiem od takiego filozofowania, które A.Gide skrytykował w swoim aforyzmie: "Kiedy filozof odpowiada, przestajemy rozumieć, o co pytaliśmy". Mam duży dystans do takiej pseudofilozofii, która potyka się o własne, nic nie znaczące dystynkcje i kręci się w kółko odurzona specjalistycznym żargonem. Widzę, że potrafię zarażać ludzi do filozofowania autentycznego, nieskrępowanego, a mającego przy tym także wymiar bardzo praktyczny.

Dlatego chętnie podejmę się przeprowadzenia w szkołach, domach kultury, uniwersytetach III wieku, lub jakichkolwiek innych placówkach, zajęć okołofilozoficznych, które mogą być jednorazowe, weekendowe lub cykliczne. Na życzenie mogą one mieć formę bardziej wykładową lub bardziej dialogową (osobiście preferuję tę drugą), mogę bardziej przekazywać wiedzę albo bardziej pobudzać do własnych poszukiwań.

Na moich zajęcia zawsze będę krążył wokół pytań o naturę mądrości, będę starał się, by były apoteozą życia godnego i szczęśliwego, będę zachęcał do wychodzenia poza stereotypowe myślenie, będę często nawiązywał do świetnych początków filozofowania w antycznej Grecji, będę pokazywał przełożenie na problemy współczesne i na codzienną praktykę, będę uczył konstruktywnego krytycyzmu, będę popierał otwartą i twórczą dyskusję, będę nierzadko zderzał myślenie Zachodu z bogatymi tradycjami Wschodu.
Przykładowe tematy dla dzieci i młodzieży:
- Stonoga, czyli o podważaniu rozumu
- Pierścień Gygesa, czyli dlaczego nie czynimy zła
- Słoń z Bagdadu, czyli skąd tyle opinii na jeden temat
- Miecz Damoklesa, czyli o pułapkach posiadania władzy
- Oko hipopotama, czyli jak ważny jest spokój umysłu
- Kulawy król, czyli czy warto być takim samym jak inni

Przykładowe tematy dla dorosłych:
- Filozof: mędrzec czy gaduła?
- "Myślę, więc jestem", czyli o rzeczach ważnych, ale ulotnych
- "Nie wszystek umrę", czyli jak różne religie podchodzą do zjawiska śmierci
- Heraklit kontra Parmenides, czyli różnorodność kontra jedność
- Europa, Chiny, Indie - trzy sposoby myślenia i reagowania na tę samą rzeczywistość
- Paradoks Spinozy, czyli czy jesteśmy wolni czy nam się tylko tak wydaje
- Platon, czyli dlaczego człowiek XXI wieku nadal nie wyszedł z jaskini
- Starożytni cynicy i hedoniści, czyli jak słowa nabierają innego znaczenia
- Sokrates, czyli czy warto rozmawiać